Novinky

6.11.2010 - New Song!!

Nová pecka už zítra na WWW.BANDZONE.CZ/NERES Vìøíme, že se bude líbit.. Proto se urèitì nezapomeòte mrknout na náš profil!!! ;) 8) ]:[

23.10.2010 - Nová zkušebna, Koncert v Olomouci,New song..

Zdravíme všechny naše fanoušky a tak trošku se omlouváme, že jsme tady nenapsali žádné novinky..Mìli jsme spoustu práce s novou zkušebnou, kde jsme dìlali docela hodnì úprav..Kdo by se chtìl podívat, jak to vypadá(lo), tak se mùže mrknout na www.facebook.com, vyhledat náš profil a tam je pár fotek... :D
Koncert v Olomouci: 29.10.2010 si opìt zahrajeme v Olomouckém S-klubu, takže kdo bude mít cestu kolem, chu si s náma zazpívat..tak urèitì dojdìte. Hrajeme spoleènì s kapelou Dukla Vozovna (hlavní hvìzda veèera) a kapelou Nohow, na kterou se mùžete mrknout zde: www.bandzone.cz/nohow
New song: Poslední zpráva, kterou vám chceme sdìlit, je ta, že jsme opìt po nìjaké dobì zamíøili do Fulneku (HC3 studio), takže se mùžete tìšit, že už brzy vypustíme zase nìco novýho..

9.9.2010 - 10. 9. - Neøeš + Dynamic

tentokrát nás mužete pøijít podpoøit do RAKOVA kde si zahrajem s Dynamicama.. Vìøíme, že o5 nezklamate a dostavíte se v co nìjvìtším poètu.. Tìšíme se na Vás Lidi!!! ;) (y)

1.9.2010 - 3.9.2010 !!!!OPATOVICE!!!!!!!

Už tento pátek si zahrajem na domací pùdì v Opatovicích..Akce se bude konat i za nepøíznivého poèasí(kulutní dùm) takže si koneènì po dlouhé dobì zahrajem..Tìšíme se na vás...NEØEŠ ;)

13.8.2010 - Slavnosti Mìsta Uhelná

Tentokrát jsme dostali možnost vystoupit o "pár" kilometrù dál. V sobotu 28.8. vyrážíme k polským hranicím zahrát na slavnostech obce Uhelná! Tìšíme se na Vás!!!! (y) ;) :D 8)

30.7.2010 - Rockmatch

Tak semifinále které mìlo být pùvodnì v záøí v Brnìnské Melodce se odkládá z dùvodu finanèních problémù na neurèito.. Èlovìk se snaží to dotáhnout co nejdál a pak zjistí že to bylo zbyteèný.. Teï sem jenom zvìdavej jestli vubec nìkdy to finále bude.. (n) ]:[ :?

17.7.2010 - Rakov..

Díky lidi za podporu v Rakovì!! Jde vidìt že v Záhoranu lidi umí paøit a to je jenom dobøe.. :o Takže za týden se uvidíme o5 v rakovì akorát Dynamic vystøídá Gradace kteøí vèera dokázali že umí udìlat správnou atmosferu na zábavì.. (y) ;) 8)

4.7.2010 - Opatovice

PO vèerejší parádní akci v Loukovì zahrajem dneska na domací pùdì v Opatovicích...Budeme hrát kolem 22:00...Urèitì dojdìte budem se tìšit...NEØEŠ ;)

2.7.2010 - LOUKOV

Už zítra si zahrajeme na køtu kapely ATLANTA...Zaèíname kolem 20:00 tak urèitì dojdìte...tìšíme se...NEØEŠ (y) ;)

27.6.2010 - BÌLOTÍN+VŠECHFEST

Pivní slavnotsi Bìlotín - ikdyž sme hráli už v jednu hodinu.. akce to byla parádní, snad bude ještì nìkdy pøíležitost se tam ukázat lidem znovu.. Prostì super lidi a super pivo!!
Všechfest - sice menší festáèek v Provodovicích, o to víc se nám libilo že se ukázalo tolik lidí kteøí se nebáli zapaøit!!
Dìkujem Vám všem!! NEØEŠ

24.6.2010 - Dva v jednom!!!

V sobotu 26.6.2010 si po delší dobì zahrajeme a to hned dvakrát... V Bìlotínì na pivních slavnostech už 12:45-13:30 a na Všechfestu v Provodovicích 20:30-???...Urèitì dojdìte budeme se na všechny tìšit!!!! ;) (y) 8)

12.5.2010 - TAm v Karvinééééé....

.... bylo super.. A tak doufáme, že jsme se nevidìli neposledy.. ;) (y) 8)

10.5.2010 - Majáles v Karviné

Zdravíme všechny fandy kdo mùže tak v 18:00 zaèínáme hrát na Karvinském majálesu.. více informací na http://www.majaleskarvina.cz/
;)

2.5.2010 - Rakov PARÁDA!!!!!

O5 jste nám dokázali že umíte zapaøit!!! Chodí Vás stále Dost a to se Nám víc než líbí!! Díky Vám všem za super atmosferu.. A poøadatelum za podporu.. ;-) a samozøejmnì taky Kalibøe za to že sme si s nìma mohli zase jednou zahrát.. (y) ;) 8) :D :D

25.4.2010 - Fotky z Kyžlíøova v galerii ;-)

:D :? 8) :o (y) ;)

Jak by jste ohodnotili SOUSEDY??
Celkem hlas: 14174
Reklama: Kytary.cz svt hudebnch nstroj

Fasdy Chrastina

Rockov skupina Traktor
(c) webmaestro 2008